S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

MAZ s.r.o.
tel: 0911865439
napíšte nám
Po - Pi 10:00 - 19:00
So 10:00 - 18:00

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

Akciová cena 209,00 EUR
Akciová cena 293,00 EUR
Akciová cena 426,00 EUR

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Vela 72% Ide to 22% Nie príliš 3% Vôbec 3%


» Reklamácie
Reklamácie

Vrátenie tovaru

V zmysle §12 zákona 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov:

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Odstúpiť môže Kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu alebo písomne. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy tovar vrátiť na vlastné náklady predajcovi. Tovar posiela Kupujúci doporučene - nie na dobierku. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a nepoškodenom obale, nesmie byť používaný ani poškodený a musí byť vrátený s kompletným obsahom (príslušenstvo, záručný list, návod a pod.)

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako v pôvodnom a neporušenom stave a obale, je Kupujúci povinný nahradiť Predajcovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (poškodený obal, neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci má právo odpočítať si od sumy zaplatenej Kupujúcim za tovar prostriedky nevyhnutne potrebné na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Predávajúci vráti Kupujúcemu dlžnú sumu v plnej výške v čo najkratšom termíne na účet Kupujúceho.

V prípade, že je tovar poškodený alebo nedodaný vinou kuriérskej služby, je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať si reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby.

 

Reklamácie a záruky

1. Reklamácie sú tak ako v bežnom „kamennom obchode“ riešené v súlade s platnými právnymi normami. Kupujúci je povinný tovar ihneď po jeho prevzatí skontrolovať, aby zistil prípadné poruchy a poškodenia. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme. Tovar s viditeľne poškodeným obalom odporúča Predajca Kupujúcemu vôbec nepreberať, prípadne o poškodení vyhotoviť zápis a nechať si ho prepravcom potvrdiť.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a vzťahuje sa iba ma výrobné poruchy.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté počas používania, poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym skladovaním.

Pri reklamácii Kupujúci oznámi reklamáciu Predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky. Predmetný tovar pošle Kupujúci na adresu Predávajúceho ako doporučený balík, nie na dobierku. Do zásielky priloží Kupujúci dokument, v ktorom uvedie dôvod reklamácie, svoje kontaktné údaje ako aj doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru u Predávajúceho.

V prípade neoprávnenej reklamácie znáša všetky náklady na dopravu tovaru Kupujúci.

Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru.

2. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 

NTQyZmYyNm